Chính sách thanh toán

+ Hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt: Thanh toán khi nhận hàng
  • Chuyển khoản: Thanh toán tiền hàng và chi phí giao hàng vào 1 trong 2 tài khoản dưới đây:

         1. Tài khoản VCB:     - Số tài khoản: 0271000329798

                                            - Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

                                            - Tại Ngân hàng: VCB CN Đà Nẵng

         2. Số tài khoản Seabank: - Số tài khoản: 66600999799

                                             - Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

                                            - Tại Ngân hàng: Seabank CN Đà Nẵng

         

         Chú ý: Quý khách vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện về Hotline: 0967.407.407 để thông báo việc chuyển khoản thành công cho Mã đơn hàng nào.

         Ví dụ: Nguyễn Văn A thanh toán tiền đơn hàng 17042017NPxxx (Trong đó: 17042017: ngày mua hàng; N: Vuatoi; xxx: số thứ tự đơn hàng)

Chia sẻ:
Tin liên quan