Đặc sản vùng miền

Nước mắm- Lý Sơn

130,000đ

- 25 %

Muối Hoa- Muối sạch

12,000đ16,000đ

- 10 %

Đường phổi

27,000đ30,000đ

- 7 %

Đường phèn - Quảng Ngãi

28,000đ30,000đ

- 25 %

Cá Bống sông Trà- Quảng Ngãi

210,000đ280,000đ