Hải sản khô

Cá cơm rút xương 150g

100,000đ

Mực khô 250 g

350,000đ

Cá đét 150gr

65,000đ

Tôm nõn khô 150 g

114,000đ

Cá thiều que 150g

68,000đ

Cá bò 150 g

77,000đ

Cá chỉ vàng 150 g

72,000đ

Vi cá đuối 150 g

128,000đ

Tép khô 150 g

61,000đ