Hải sản khô

- 8 %

Cá cơm rút xương

60,000đ65,000đ

- 9 %

Cá mú

160,000đ175,000đ

- 63 %

Cá cơm khô

45,000đ120,000đ

Da cá Ninja

48,000đ

- 14 %

Cá đét

65,000đ75,000đ

- 24 %

Tôm nõn khô

100,000đ130,000đ

Cá thiều que

68,000đ

- 24 %

Cá bò

65,000đ85,000đ

- 6 %

Cá hố rút xương

85,000đ90,000đ

- 25 %

Cá chỉ vàng

60,000đ80,000đ

- 24 %

Vi cá đuối

100,000đ130,000đ

- 25 %

Tép khô

51,000đ68,000đ