Rong Biển

Rong Biển Xanh 50g

55,000đ

Rong Biển Đen 50g

50,000đ

Rong Nho 30g + Xốt Mè

28,000đ

Rong Câu 50g + Xốt Mè

43,000đ