Thủy hải sản Lý Sơn

Cá mú 150g

160,000đ

Mực 1 nắng Vua Tỏi

230,000đ

Mực lá Lý Sơn

145,000đ

Ốc Mắt Ngọc 500 g

80,000đ

Ốc Hàu Điếu 500g

350,000đ

Ốc Sò Cùi 500g

340,000đ

Ốc Vú Nàng 500gr

375,000đ

Cua đá

850,000đ

Bào ngư 1kg

750,000đ