Hải Sản Khô

Cá Chuồn Sữa 150g

90,000đ

Cá Đù Rút Xương 150g

150,000đ

Cá Đét Sữa 150g

110,000đ

Cá Cơm Mờm 150g

95,000đ

Bào Ngư 150g

180,000đ

Cá Cơm Rút Xương 150g

120,000đ

Mực Khô 250g

350,000đ

Cá Đét 150g

95,000đ

Tôm Nõn Khô 150g

150,000đ

Cá Chỉ Vàng 150g

75,000đ

Vi Cá Đuối 150g

115,000đ

Tép Khô 150g

65,000đ