Hành - Tỏi Lý Sơn

- 0 %

Hành Lý Sơn ( củ lớn)

100,000đ100,000đ

Hành lột vỏ

32,000đ

- 0 %

Hành tím Lý Sơn

25,000đ25,000đ

Tỏi đen sâm ngọc linh

880,000đ

Tỏi đen lột vỏ

315,000đ

Mật ong tỏi đen

480,000đ

Tỏi đen cô đơn

300,000đ

Tỏi đen nhiều nhánh

120,000đ

Tỏi cô đơn

600,000đ

Tỏi lột vỏ

90,000đ

Tỏi 2,3 nhánh

160,000đ

Tỏi lý sơn

39,000đ