Hành - Tỏi Lý Sơn

Tỏi Lý Sơn 500 g

75,000đ

Tỏi Lý Sơn 1 kg

150,000đ

Hành lột vỏ 200 g

26,000đ

Hành tím Lý Sơn 300 g

24,000đ

Tỏi cô đơn 500g

650,000đ

Tỏi lột vỏ 200 g

87,000đ

Tỏi 3 nhánh 500 g

250,000đ

Tỏi lý sơn 300 g

45,000đ