Thủy hải sản Lý Sơn - Chả Lý Sơn

- 9 %

Tôm sú

155,000đ170,000đ

- 50 %

Tôm thẻ

120,000đ240,000đ

Chả mực Lý Sơn

85,000đ

- 0 %

Chả cá Lý Sơn

90,000đ90,000đ

- 22 %

Cá nục bông

110,000đ140,000đ

- 10 %

Cá nục suôn

100,000đ110,000đ

Cá đù 2 nắng

75,000đ

Cá nhồng 1 nắng

85,000đ

Cá đù 1 nắng

55,000đ

- 43 %

Cá ngừ đại dương

110,000đ190,000đ

- 10 %

Cá bớp

190,000đ210,000đ

- 16 %

Cá dìa

225,000đ265,000đ

- 35 %

Cá mú biển tự nhiên

210,000đ320,000đ

Mực 1 nắng Vua Tỏi

230,000đ

- 23 %

Mực cơm Lý Sơn

85,000đ110,000đ

Mực ống Lý Sơn

140,000đ

Ốc Mắt Ngọc

80,000đ

Ốc Hàu Điếu

350,000đ

Ốc Sò Cùi

340,000đ

Ốc Vú Nàng

375,000đ

Bào ngư

750,000đ

Sá Sùng

360,000đ

Hải Sâm Vú Nàng

1,750,000đ

Cước Vi cá

650,000đ

Hải sâm nạm

290,000đ

Vi cá tươi

890,000đ