Trái cây

Dưa lưới

42,000đ

Quýt đường

30,000đ

31,000đ

Nhãn

31,000đ

Chuối sứ

27,000đ

Dưa hấu

27,000đ

Cam sành loại 1

36,000đ

Xoài tứ quý

32,000đ

Ổi

25,000đ